Kutatás

A Kozárdi Műkotorék-csapda és más a jogszabályi előírásoknak megfelelő csapdafélék hatékonyságának, valamint gyakorlati alkalmazhatóságának összehasonlítása érdekében több vadászatra jogosulttal együttműködésben folytatunk ragadozógazdálkodási kísérletet.

A tevékenység eredményességét nem csak az egy eszközre jutó fogási eredmények alapján, hanem a védett és vadászható földön fészkelő madárfajok (fürj, mezei pacsirta, bíbic, fácán, fogoly) költési sikerének és állománynagyságának változásán keresztül is be kívánjuk mutatni.

A mintaterületeken folytatott ragadozógazdálkodási kísérletek mellett, a mezei élőhelyek biológiai sokféleségének megőrzését biztosító fenntartható termelési technikák kipróbálásában és bemutatásában is együttműködünk mezőgazdasági termelőkkel. A beavatkozások eredményességét a beporzó rovarok faj és egyedszám, a fácán- és fogoly csibék felneveléséhez szükséges rovartáplálék kínálat változásával mérjük.

Termékeink vásárlásával hozzájárul a természeti erőforrások fenntartható hasznosítását biztosító helyes ragadozó- és élőhely-gazdálkodási gyakorlat terjesztéséhez, népszerűsítéséhez.